Aero Klub Sveti Ilija - Dijaspora Internet Radio

Procitaj vise o klubu
           

Aero klub ''Sveti Ilija'' je pravno lice,Udruženje građana sa pravima i obavezama koje proizilaze iz Ustava, Zakona i Statuta kluba.

Aero klub je aktivan i punopravan član Vazduhoplovnog saveza Republike Srpske.  

Svoju aktivnost Aero klub ''Sveti Ilija'' realizuje preko organa aerokluba, strukovnih sekcija, komisija i vazduhoplovne škole. Aktivnosti Aero kluba ''Sveti Ilija'' obuhvataju sledeće vazduhoplovno sportove i sportske djelatnosti: vazduhoplovno i raketno modelarstvo, jedriličarstvo, padobranstvo, stručna sportska djelatnost opšte avijacije, zmajarstvo, ultralaka avijacija, balonarstvo i druge vazduhoplovne djelatnosti.

Animiranje mladih za bavljenje vazduhoplovstvom i vazduhoplovnim sportovima obavlja se kroz djeltanost stručnih sekcija sa podmlatkom.

Sportska aktivnost Aero kluba ''Sveti Ilija'' obavlja se kroz učešća na sportskim takmičenjima po pravilima vazduhoplovne grane, a u skladu sa sportskim pravilnikom FAI, kalendarom i sistemom takmičenja VSRS.

Aktivnosti na osposobljavanju, školovanju, obuci i usavršavanju pilota, padobranaca, takmičara i drugih kadrova, članova aerokluba obavlja se u vazduhoplovnoj školi čiji je osnivač Aeroklub.

Predsjednik    Direktor   upravnik Sekretar predsj.padob.
vazd.skole
Predsj.sekcije
opšte avijacije

Nikola B. 

Igor R.

Mirko M.

Nikola D. 

Duško G.

Radenko D.

 Republička direkcija za civilnu vazdušnu plovidbu:
direktor: Dejan Todorović

Veselina Masleše 22, 78 000 Banja Luka, R.Srpska, BIH
tel: +387 51 213-547
faks: 051/213-550
- Republička direkcija za civilnu vazdušnu plovidbu obavlja poslove vezane za bezbjednost vazdušne plovidbe u vazdušnom prostoru RS, koja se odnosi na aerodrome, vazduhoplove, izdaje vazduhoplovna ovlašćenja za stručno osoblje koje obezbjeđuje vazdušni saobraćaj, javni aviotransport i vrši upravne i druge stručne poslove kao i druge poslove u oblasti vazdušnog saobraćaja. 

 

 

Optimizovano za rezoluciju 800x600

Poslednja promena:     27. novembar  2003. u 10:31
Copyright © 2001 [Kalamanda Milos] - Zürich
0041 55 246 35 07